Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nemocniční kaplan: právní zakotvení a přehled vývoje duchovní péče a nemocničního kaplanství v České republice
Název práce v češtině: Nemocniční kaplan: právní zakotvení a přehled vývoje duchovní péče a nemocničního kaplanství v České republice
Název v anglickém jazyce: Hospital Chaplains: Legal Code and Summary of Pastoral Care and Hospital Chaplain Service in the Czech Republic
Klíčová slova: nemocnice, kaplan
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 11.03.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK