Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů?
Název práce v češtině: Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů?
Název v anglickém jazyce: Do neighbour abundance and identity influence reproductive success of meadow plants?
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Konkurují si rostliny rostoucí spolu na malé ploše opylovače, nebo si naopak pomáhají je lákat?
Závisí toto na množství opylovačů?
Co se stane, když některá z dominant louky vyhyne, změní to pak reprodukční úspěch ostatních druhů?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK