Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití testu Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu na oddělení akutní lůžkové rehabilitace u pacientů po poškození mozku
Název práce v češtině: Využití testu Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu na oddělení akutní lůžkové rehabilitace u pacientů po poškození mozku
Název v anglickém jazyce: Utilization of Functional Independence Measure and Functional Assessment Measure on acute rehabilitation unit with brain damage patients
Klíčová slova: Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu, FIM+FAMUK, FIM+FAM, hodnocení rehabilitace, neurorehabilitace, Funkční míra nezávislosti, FIM
Klíčová slova anglicky: Functional Independence Measure and Functional Assessment Measure, FIM+FAMUK, FIM+FAM, rehabilitation assessment, neurorehabilitation, Functional Independence Measure, FIM
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2015
Datum zadání: 21.04.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. Anna Kuželková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá využitím testu Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu (FIM+FAMUK). Předmětem zájmu je především využití testu v akutní fázi rehabilitace u pacientů se získaným poškozením mozku.
Hlavním cílem práce je prokázat využitelnost testu FIM+FAMUK jako hodnocení funkčního stavu na oddělení akutní lůžkové rehabilitace.
Teoretická část poskytuje základní informace o systému cerebrovaskulární péče v České republice, o významu hodnocení v neurorehabilitaci, o některých možných hodnoceních disability v neurorehabilitaci a především seznamuje s položkami, hodnocením a využitím testu FIM+FAMUK. Praktická část přináší výsledky klinické aplikace testu FIM+FAMUK na konkrétní iktové jednotce. U patnácti osob bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření. Na základě analýzy získaných dat se podařilo potvrdit využitelnost testu jako hodnocení funkčního stavu na oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Součástí práce je také manuál pro hodnocení položek FAM.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis focuses on the utilization of Functional Independence Measure and Functional Assessment Measure (FIM+FAMUK). The subject of interest is the use of FIM+FAMUK in an acute phase of rehabilitation in brain damaged patients.
The aim of the thesis is to demonstrate the usefulness of FIM+FAMUK as an assessment of functional status on an acute inpatient rehabilitation unit.
Theoretical part provides basic information on the system of cerebrovascular care in Czech republic, on the importance of assessing functional status in neurorehabilitation and on some other assessments of disability in neurorehabilitation besides FIM+FAMUK. It also brings insight into FIM+FAMUK, its items, evaluation process and its utilization.
Practical part presents the results of a clinical application of FIM+FAMUK on a stroke unit. Fifteen people were assessed with FIM+FAMUK as input and output assessment. Statistical data analysis has confirmed the utilization of FIM+FAMUK as an assessment of functional status on acute inpatient rehabilitation unit. The thesis also includes a manual for practical application of FAM items in clinical practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK