Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření horní končetiny u roztroušené sklerózy,
Název práce v češtině: Vyšetření horní končetiny u roztroušené sklerózy,
Název v anglickém jazyce: Upper limb assessment in multiple sclerosis
Klíčová slova: vyšetření, horní končetina, roztroušená skleróza
Klíčová slova anglicky: Upper limb, assessment, multiple sclerosis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 25.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: Mgr. Barbora Sedláčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK