Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filozofické možnosti otázky po osobní identitě
Název práce v češtině: Filozofické možnosti otázky po osobní identitě
Název v anglickém jazyce: Philosophical possibilities of question of personal identity
Klíčová slova: osobní identita, identita, osoba, vědomí, mysl, sebevědomí, koncept
Klíčová slova anglicky: personal identity, identity, person, consciousness, mind, self-consciousness, concept
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2015
Datum zadání: 20.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této práce je otázka osobní identity ve vztahu k širší problematice z oblastí filosofie mysli, vědomí a společnosti. Výchozím bodem práce je přesvědčení, že není možné nalézt zvláštní koncept jako například vědomí, mozek či tělo, který by mohl konstituovat identitu osoby v čase. Jako nepřijatelné je ale shledáno i skeptické řešení, podle něhož je koncept osoby jen jistým druhem iluze. Práci lze tematicky rozdělit na tři části. První bude věnována kritické expozici nejvlivnějších a aktuálních přístupů k otázce osobní identity. V druhé části budou hlouběji analyzovány příčiny a důsledky problémů s kladením této otázky a bude zde zpochybněna možnost jejího ontologického kladení. Ve třetí části bude pak představen pokus o překonání uvedené kritiky.
Seznam odborné literatury
LOCKE, John. An Essay Concerning Human Understanding/Book II/Chapter 79 XXVII." Wikisource, 14 Apr. 2012. Web. 4 Nov. 2013. oldid=3751368>.
HUME, David, David Fate NORTON a Mary J NORTON. A treatise of human nature: a critical edition. New York: Oxford
University Press, 2007, 2 v. (xvi, 1173 p.). ISBN 97801992638442.
DENNETT, Daniel C. Consciousness explained. 1. pbk. ed. Boston [u.a.]: Little, Brown and Co, 1991. ISBN 978-031-
6180-665.
DENNETT, D. The intentional stance. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1987, xi, 388 p. ISBN 02-620-4093-X.
PINKER, Steven. How the mind works. Norton pbk. New York: Norton, c2009, xviii, 661 p. ISBN 978-039-3334-777.
BLACKMORE, Susan a With a foreword by Richard DAWKINS. The meme machine. 1st issued as paperback. New
York: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-019-2862-129.
GARRETT, Brian. Personal identity and self-consciousness. 1. pbk. ed. New York: Routledge, 1998, ix, 137 p. ISBN 04-
151-6573-3.
THIEL, Udo. The early modern subject: self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume. 1. pbk. ed.
New York: Oxford University Press, 2011, xiii, 483 p. ISBN 01-995-4249-X.
KASHIMA, Yoshihisa, Margaret FODDY a Michael PLATOW. Self and identity: personal, social, and symbolic. 1. pbk. ed.
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2002, viii, 263 p. ISBN 08-058-3684-5.
SHOEMAKER, Sydney. The first-person perspective and other essays. 1. publ. New York: Cambridge Univ. Press, 1996.
ISBN 05-215-6030-6.
TYE, Michael. Consciousness and persons: unity and identity. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2003, xv, 203 p. ISBN 02-
622-0147-X.
NOONAN, Harold W. Personal identity. 2nd ed. London: Routledge, 2003, ISBN 02-034-2835-8.
MARTIN, Raymond a John BARRESI. Personal identity:. Malden, MA: Blackwell, 2003, 389 p. ISBN 06-312-3442-X.
KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Překlad Jaromír Loužil, Jiří Chotaš, Ivan Chvatík. Praha: Oikoymenh,
2001, 567 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 36. ISBN 80-729-8035-1.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Vyd. 1. Překlad Jiří Pechar. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993, 294
s. Základní filosofické texty, sv. 2. ISBN 80-700-7040-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK