Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jezdecká turistika v mimoškolní výchově (Případová studie na Základní škole Dolní Hbity)
Název práce v češtině: Jezdecká turistika v mimoškolní výchově (Případová studie na Základní škole Dolní Hbity)
Název v anglickém jazyce: Equestrian tourism in extracurricular education (Case study in elementary school of Dolní Hbity)
Klíčová slova: volný čas, zájmové vzdělávání, školní věk, příroda, jezdectví, turistika, kůň, hipoturistika, jezdecké stezky
Klíčová slova anglicky: free time, interest education, school age, nature, horseback riding, tourism, horse
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 04.05.2016 15:30
Místo konání obhajoby: D1-2
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2016
Oponenti: Mgr. Eva Koutná
 
 
 
Předběžná náplň práce
Prozkoumat technické a finanční možnosti pro zavedení jezdecké turistiky na Základní škole Dolní Hbity v rámci zájmového útvaru. Zjistit zájem rodičů a žáků o zájmový útvar Jezdecká turistika a jejich finanční možnosti týkající se tohoto zájmového útvaru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Explore technical and financial options for implementation of equestrian tourism in elementary school of Dolni Hbity in term of special interest. Get to know the interest of parents and students about the equestrian tourism and its related financial options.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK