Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Mediální obraz filmového režiséra Karla Zemana v letech 1945-1989 v českých médiích
Název práce v češtině: Mediální obraz filmového režiséra Karla Zemana v letech 1945-1989 v českých médiích
Název v anglickém jazyce: Media image of the film director Karel Zeman in 1945-1989 in czech media
Klíčová slova: Umění, film, animace, československá kinematografie, Karel Zeman, český tisk
Klíčová slova anglicky: Art, film, animation, Czechoslovakian cinematography, Karel Zeman, Czech press
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy
ASENIN, Sergej. Fantastický filmový svět Karla Zemana. Přeložil Otakar VÁŇA. Praha: Československý filmový ústav, 1984. 80 s.
BEDNAŘÍK, Petr. Arizace české kinematografie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. 156 s. ISBN: 80-246-0619-4.
BROCKETT, Oscar, G. Dějiny divadla. 8. vyd. Přeložil Milan LUKEŠ. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Divadelní ústav, 1999. 948 s. ISBN: 80-7106-364-9 (NLN) a 80-7008-096-5 (DÚ).
BRYCHTA, Jaroslav, VOLF, Miloš. Živé sklo. 1. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1977. 125 s. ISBN: 04-314-77.
ČESÁLKOVÁ, Lucie. Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 2014. 444 s. ISBN: 978-80-7004-163-5.
DUTKA, Edgar, POTŮČKOVÁ, Alena. Krátký film dětem. Praha: České muzeum výtvarných umění v Praze, 1997. ISBN: 80-7056-072-X.
HÁBOVÁ, Milada, SMEJKAL, Zdeněk. Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů. 1. vyd. Praha: Československý filmový ústav, 1986. 103 s. ISBN: 47-009-86.
HAMES, Peter. Czech and Slovak cinema: Theme and Tradition. 1. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 264 s. ISBN: 978-0-7486-2082-1.
HORÁK, Antonín. Světla a stíny zlínského filmu. Vizovice: „LÍPA“ - A. J. Rychlík, 2002. 94 s. ISBN: 80-86093-61-1.
KAČOR, Miroslav a kol. Zlatý věk české loutkové animace. Mladá fronta, 2010. 224 s. ISBN: 978-80-204-2190-6.
KARASOVÁ, Jindra. Tvůrci animovaného filmu. Ústřední ředitelství ČSF – Filmový ústav, 1965. 184 s.
KNAPÍK, Jiří, FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 (I.-II.). 1. vyd. Praha: Academia, 2011. 1300 s. ISBN: 978-80-200-2019-2
MacGILLIVRAY, Scott. Castle Films. A Hobbyist's Guide. Lincoln: iUniverse, Inc., 2004. 434 s. ISBN: 0-595-32491-6.
MONACO, James. Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 740 s. ISBN: 13-844-005-09.
OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha: Academia, 2014. 680 s. ISBN: 978-80-200-2318-6.
PEŠATOVÁ, Zuzana, URBAN, Stanislav. Jaroslav Brychta. 1. vyd. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1963. ISBN: 45-009-63.
PETŘÍK, Jaroslav, JILÍK, Jiří. 50 let filmového studia Gottwaldov. Gottwaldov: MTZ, n.p., 1986. 45 s.
PLASS, Jiří. Základy animace. Základní pravidla klasické a virtuální animace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. 196 s. ISBN: 978-80-7238-884-4.
POŠ, Jan. Výtvarníci animovaného filmu. 1. vyd. Praha: Odeon, 1990. 204 s. ISBN: 80-207-0159-1.
PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN: 80-85839-54-7.
STRÁNSKÝ, Antonín, LEVINSKÝ, Otto a kol. Film a filmová technika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1974. 356 s.
ŠTOCHLOVÁ, Helena. Animovaný film. Praha: Odeon, 1985. 71 s.
ULVER, Stanislav. Animace a doba. Sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000. 1. vyd. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004. 398. s. ISSN: 0015-1068.
ZEMANOVÁ, Ludmila, ZEMAN-SPALENY, Linda. Karel Zeman a jeho kouzelný svět. 1. vyd. Praha: CPress, 2015. 262 s. ISBN: 978-80-264-0941-0.


Noviny a časopisy
Obecné
CZ Echo, občasník českých center. 2010.
HEPNEROVÁ, Eva. Český Méliès národním umělcem. Kino. 1970, roč. 25, č. 11.
HORÁČEK, František. Štěstí potkat se v životě s dobrem. Národní umělec Karel Zeman při vzpomínání i pohledech do budoucna. Lidová demokracie. 12. 12. 1986, s. 5.
HOŘEJŠÍ, Jan. Vzpomínky a připomínky. K pětatřicetinám českého animovaného filmu. Kino. 21. 10. 1980, roč. 35, č. 21, s. 3.
KLIMENT, Jan. Velikán uměleckého novátorství. K sedmdesátinám národního umělce Karla Zemana. Rudé právo. 1. 11. 1980.
KLIMENT, Jan. Velký krátký film. O jedné důležité součásti naší kinematografie. Rudé právo. 1. 10. 1977.
STEINER, Bohumil. Naše filmová tvorba se rozšiřuje. První kroky nového studia. Rudé právo. 18. 8. 1977.
TAUSSIG, Pavel. Čáry, máry – film! Film na obrazovce. Kinorevue. 1992, č. 23, s. 10.
TVRZNÍK, Jiří. Ono hledání, onen nepokoj... Svazácká pocta národnímu umělci Karlu Zemanovi. Mladá fronta. 11. 11. 1980.
VODIČKA, Jindřich. Filmový experimentátor. Večerní Praha. 13. 5. 1957, roč. 3, č. 110, s. 3.
Filmové informace. 1966, č. 18, s. 4.

Vánoční sen
HEPNEROVÁ, Eva. Český Méliès národním umělcem. Kino. 1970, roč. 25, č. 11.

Filmy s panem Prokoukem
KLIMENT, Jan. Národní umělec Karel Zeman. Rudé právo. 1. 5. 1970, roč. 50, č. 102, s. 4.
MALINA, Antonín. Na začátku nebyla inspirace... Obrana lidu. 28. 8. 1958, s. 24.
Pan Prokouk opět úřaduje. Lidová demokracie. 18. 8. 1955.
SEDLÁČEK, Jaroslav. Karel Zeman: cestovatel, objevitel, dobyvatel. Cinema. 2004, č. 35, s. 79.
SOLECKÝ, Vladimír. Návštěvou u Karla Zemana... Kino. 16. 2. 1956, roč. 11, č. 4, s. 58.
ZÁVESKÝ, Miro. Figurka režiséra Zemana. Loutka Prokouk – člověk Prokouk. Filmové noviny. 24. 1 1948, roč. 2, č. 4, s. 3.

Inspirace
MŇAČKO, L. Filmové noviny. O Zlíně ze Zlína. 1948, roč. 1, č. 10, s. 5.

Poklad ptačího ostrova
HRBAS, Jiří. Poklad ptačího ostrova. Květy. 1953, č. 22, s. 12.

Cesta do pravěku
BENEŠOVÁ, Marie. Zápas o tvar. K životnímu jubileu národního umělce Karla Zemana. Film a doba. 1980, roč. 26, č. 12, s. 666.
BOČEK, Jaroslav. Experimentátor a objaviteľ. Film a divadlo. 15. 4. 1961, roč. 5, č. 8, s. 5 a s. 14.
„Cesta do pravěku.“ Filmové informace. 2. 1. 1957, roč. 8, č. 1, s. 16.
Cesta do pravěku. Filmové informace. 24. 12. 1952, roč. 3, č. 52, s. 11.
Cesta do pravěku. Filmové informace. 27. 7. 1955, roč. 6, č. 30, s. 3-6.
„Cesta do pravěku.“ Filmové informace. 30. 1. 1957, roč. 8, č. 5, s. 17-18.
Cesta do pravěku. Svět v obrazech. 8. 8. 1953, č. 31, s. 18-19.
„Cesta do pravěku“ v hostivařských ateliérech. Filmové informace. 21. 1. 1954, roč. 5, č. 3, s. 5.
„Cesta do pravěku“ v rakouském tisku. Filmové informace. 14. 5. 1958, roč. 9, č. 20, s. 15.
„Cesta do pravěku“ v rakouském tisku, v mexickém tisku. Filmové informace. 12. 3. 1958, roč. 9, č. 11, s. 11.
„Cesta do pravěku“ v sovětském filmu. Filmové informace. 27. 11. 1957, roč. 8, č. 48, s. 15.
„Cesta do pravěku“ v západoberlínském tisku. Filmové informace. 5. 12. 1956, roč. 7, č. 49, s. 15.
Čs. film dobývá světových uznání. Lidová demokracie. 31. 8. 1955, roč. 11, č. 209, s. 3.
Dětem o pravěku. Práce. 23. 7. 1955, roč. 11, č. 177, s. 5.
Dokončuje se film „Cesta do pravěku.“ Obrana lidu. 4. 11. 1954.
HRBAS, Jiří. Dobrodružství a poučení. Kino. 21. 4. 1955, roč. 10, č. 9, s. 143.
HRUDKA, L. Cesta do pravěku (O natáčení nového loutkového filmu). Rudé právo. 16. 8. 1953, roč. 33, č. 227, s. 2.
Chlapci objevují první známky života na zemi. Filmové informace. 18. 3. 1954, roč. 5, č. 11, s. 8.
Jugoslávský tisk o filmu „Cesta do pravěku.“ Filmové informace. 17. 4. 1957, roč. 8, č. 16, s. 2.
KANĚROVÁ, Dana. O kresleném a loutkovém filmu. Obrana lidu. 9. 1. 1955.
Nahlédli jsme do ateliéru. Svět v obrazech. 20. 3. 1954, č. 12, s. 19.
Naše filmy v zahraničí. NSR. Filmové informace. 27. 6. 1956, roč. 7, č. 26, s. 12.
NAVRÁTIL, Antonín. Cesta do pravěku. Film a doba. 1955, roč. 1, č. 11-12, s. 527-530.
NAVRÁTIL, Antonín. Cesta do pravěku. Květy. 20. 8. 1953, č. 34, s. 8-9.
NAVRÁTIL, Antonín. Cesta do pravěku. Několik chvil rozjímání nad novým filmem rež. Karel Zeman připravuje pro Biennale v Benátkách film o karbonském pralese. Filmové informace. 29. 4. 1954, roč. 5, č. 17, s. 6.
K. Zeman. Kino. 25. 8. 1955, roč. 10, č. 18, s. 288-289 a s. 293.
Lidová demokracie. 30. 5. 1956.
O filmech pro děti. Svobodné slovo. 6. 10. 1970.
PLACHETKA, Jiří. Filmová verneovka. Rudé právo. 5. 8. 1955, roč. 35, č. 215, s. 5.
S filmovou kamerou do pravěku. Svobodné slovo. 12. 8. 1953, č. 191, s. 3.
S. J. Velký úspěch na „malém“ Biennale. Kino. 22. 9. 1955, roč. 10, č. 20, s. 319.
Spolupráce českých a německých filmových pracovníků. Filmové informace. 21. 1. 1954, roč. 5, č. 3, s. 6.
SVITÁČEK, Vladimír. Cesta do pravěku. Kino. 2. 7. 1953, roč. 8, č. 14, s. 216-2017.
SVITÁČEK, Vladimír. Natáčíme v pravěku. Kino. 22. 4. 1954, roč. 9, č. 9, s. 136-137.
SVITÁČEK, Vladimír. V čem bude nová „Cesta do pravěku“. Film a doba. 1954, roč. 3, č. 3, s. 429-431.
Svobodné slovo. 8. 9. 1955.
Záhřebský „vjesnik“ o našem filmu. Filmové informace. 23. 4. 1958, roč. 9, č. 17, s. 16.
Západoněmecký tisk o „Cestě do pravěku.“ Filmové informace. 20. 3. 1957, roč. 8, č. 12, s. 15.
žlm. Západoněmecké děti o „Cestě do pravěku.“ Kino. 25 4. 1957, roč. 12, č. 9, s. 141.
WEHLING, Will. „Cesta do pravěku“ očima pedagogů. Psychologické testy s filmem „Cesta do pravěku“ v západoněmeckých školách. Film a doba. 1957, roč. 3, č. 6, s. 410-411.

Vynález zkázy
ADAMEC, Oldřich. Verneovská fantasie Karla Zemana. Svět v obrazech. 1957, č. 3, s. 16-17.
Aš. Soutěž těžká – vítězství jednomyslné. Večerní Praha. 18. 6. 1958, roč. 4, č. 141, s. 3.
Blahopřání Karlu Zemanovi. Večerní Praha. 25. 6. 1958, roč. 4, č. 147, s. 3.
Bruselské vítězství v zrcadle tisku. Kino. 17. 7. 1958, roč. 13, č. 15, s. 236.
DVOŘÁK, Ivan. Novátorské vítězné dílo. Kino. 17. 7. 1958, roč. 13, č. 15, s. 236-237.
Francouzský kritik o „Vynálezu zkázy.“ Kino. 5. 6. 1958, roč. 13, č. 12, s. 191.
HAMŠÍKOVÁ, Libuše. Vynález zkázy. Velká cena mezinárodního filmového festivalu v Bruselu československému filmu. Vlasta. 1958, č. 27, s. 5.
HOŘEJŠÍ, Jan. Při příležitosti Ukradnutej vzducholode. Film a divadlo. 20. 6. 1967, roč. 11, č. 13, s. 8-9.
Hovoríme s režisérom Zemanom, tvorcom filmu „Vynález skazy.“ Slovenka. 1. 9. 1958, s. 10.
HRBAS, Jiří. Československé vítězství v Bruselu. Kino. 3. 7. 1958, roč. 13, č. 14, s. 210.
HRBAS, Jiří. Karel Zeman. Půvab chlapecké romantiky II. Film a doba. 1974, roč. 20, č. 2, s. 72-84.
JÍCHA, Milan. Vynález zkázy. Fantasie Julia Verna v českém znění. Kino. 8. 1. 1956, roč. 11, č. 23, s. 361-362.
KLIMENT, Jan. Karel Zeman natáčí Verneův Vynález zkázy. Kino. 4. 7. 1957, roč. 12, č. 14, s. 218-219.
Kn. Poučení z premiéry slavného filmu. Co způsobilo světový úspěch Vynálezu zkázy. Svobodné slovo. 30. 8. 1958, roč. 14, s. 49.
KOUŘIL, František. Vítězství gottwaldovských filmařů. Svobodné slovo. 26. 7. 1958.
LAUB, Gabriel. O filmoch kúzelných. Film a divadlo. 17. 5. 1962, roč. 6, č. 10, s. 17.
LIEHM, A. J. Poznámky k bilanci. Film a doba. 1959, roč. 5, č. 4, s. 232-237.
MALINA, Antonín. Vynález zkázy bude dokončen za 5 měsíců! Obrana lidu. 22. 2. 1957, s. 4.
NAVRÁTIL, Antonín. Ve znamení Julese Vernea. Květy. 23. 8. 1956, č. 34, s. 10-11.
NAVRÁTIL, Antonín. Vynález zkázy. Film a doba. 1958, roč. 4, č. 8-9, s. 621-623.
Odvážný filmový pokus Karla Zemana. Lidová demokracie. 20. 10. 1957, roč. 13, č. 252, s. 59.
O Vynáleze skazy a dalších plánoch. Hovoríme s režisérom Karolom Zemanom. Film a divadlo. 14. 3. 1957, č. 5, s. 15.
Pocta našemu filmu. Lidová demokracie. 17. 6. 1958, roč. 14, č. 153, s. 5.
Režisér Karel Zeman. Večerní Praha. 17. 6. 1958, roč. 4, č. 140, s. 1.
RIVAL, Peter. Z Gottwaldova do celého světa. Film a divadlo. 30. 6. 1959, č. 12, s. 13.
SCHULZ, Arnošt. Československý film zvítězil v Bruselu. Večerní Praha. 16. 6. 1958, roč. 4, č. 139, s. 3.
Slavnostní premiéra filmu „Vynález zkázy.“ Filmové informace. 2. 7. 1958, roč. 9, č. 27, s. 6.
SVOBODA, Svatoslav. Verne očima 1958. Mladá fronta. 22. 6. 1958.
TARANTOVÁ, Lydie. Československo na světové přehlídce v Mexiku. Kino. 20. 9. 1958, roč. 13, č. 24, s. 383.
Úspěch našeho filmu. Všechna představení v Paříži byla vyprodána. Mladá fronta. 3. 2. 1977.
Va. „Vynález zkázy“ v zemi kosmických raket. Film a doba. 1959, roč. 5, č. 11, s. 740.
V Bruselu uveden Vynález zkázy. Večerní Praha. 10. 6. 1958, roč. 4, č. 134, s. 3.
Velká cena K. Zemanovi. Svobodné slovo. 17. 6. 1958, s. 3.
Velká cena našemu filmu odevzdána. Mladá fronta. 17. 6. 1958, č. 143, s. 5.
Velká cena Světového filmového festivalu v Bruselu našemu filmu Karla Zemana „Vynález zkázy.“ Mladá fronta. 15. 6. 1958, č. 142, s. 1.
Zemanův film do našich kin. Lidová demokracie. 21. 6. 1958.
Získali jsme Velkou cenu. Večerní Praha. 26. 8. 1955, roč. 1, č. 128, s. 3.
ŽALMAN, Jan. Brusel tleská Karlu Zemanovi. Kultura. 26. 6. 1958, roč. 2, č. 26, s. 3.

Baron Prášil
ADAMEC, Oldřich. Baron Prášil se zpovídá... Kino. 23. 2. 1961, roč. 16, č. 4, s. 56-57.
ADAMEC, O. Dobrodružstvá Baróna Prášila na striebornom plátne. Film a divadlo. 14. 12. 1961, roč. 5, č. 25, s. 10-11.
ADAMEC, Oldřich. Karel Zeman natáčí Barona Prášila. Kino. 24. 12. 1959, roč. 14, č. 26, s. 408-409.
ADAMEC, Oldřich. Na ostrově filmové fantasie. Prášilovská dobrodružství na stříbrném plátně. Kino. 4. 11. 1958, roč. 13, č. 23, s. 362-363.
ADAMEC, Oldřich. Prášilovská fantazie před kamerou. Rozhovor s Karlem Zemanem. Film a doba. 1960, roč. 6, č. 5, s. 329-330.
Baron Prášil a další filmy. Lidová demokracie. 1. 9. 1962.
Baron Prášil. Filmové informace. 6. 1. 1965, roč. 16, č. 1, s. 16.
Baron Prášil. Filmový přehled. 3. 9. 1962, č. 34, s. 3-4.
BOČEK, Jaroslav. O Baronu Prášilovi hovoříme s Karlem Zemanem. Kultura. 18. 1. 1962, roč. 6, č. 3, titulní strana-s. 3.
BOČEK, Jaroslav. Zeman a Baron. Kultura. 13. 9. 1962, roč. 6, č. 37, s. 5.
BYSTROV, V. Keď Barón Prášil hovorí pravdu. Film a divadlo. 15. 1. 1960, roč. 4, č. 1, s. 5.
DVOŘÁK, Ivan. Tři premiéry – jenom jedna událost. Večerní Praha. 29. 8. 1962, roč. 8, č. 203, s. 3.
FIALA, Miloš. Fantazie života a fantazie filmu. Květy. 12. 4. 1962, roč. 12, č. 15, s. 17-19.
Film „Baron Prášil“ a obecenstvo. Svobodné slovo. 2. 3. 1962, roč. 17, č. 52, s. 1.
FRANCL, Gustav. Filmové umění a jeho cesta k životu. Dnes začíná v Košicích IV. festival československého filmu. Lidová demokracie. 25. 2. 1962, roč. 18, č. 48, s. 5.
GOLDSCHEIDER, František. Bravo „Baron Prášil.“ Na XV. MFF v Locarnu. Kino. 22. 8. 1962, roč. 17, č. 17, s. 12-13.
GOLDSCHEIDER, František. Z nových filmů. Rudé právo. 9. 2. 1962, roč. 42, č. 246, s. 3.
GRYM, Pavel. Karel Zeman o svých dalších plánech. Lidová demokracie. 17. 2. 1962, roč. 18, č. 41, s. 5.
HOŘEJŠÍ, Jan. Münchhausenovská dobrodružství Karla Zemana. Film a doba. 1962, roč. 8, č. 9-10, s. 518-521.
HOŘEJŠÍ, Jan. Pri príležitosti Ukradnutej vzducholode. Film a divadlo. 20. 6. 1967, roč. 11, č. 13, s. 8-9.
HRBAS, Jiří. Karel Zeman. Půvab chlapecké romantiky II. Film a doba. 1974, roč. 20, č. 2, s. 72-84.
HRBAS, Jiří. Tři pozoruhodné filmy v kinech. Práce. 6. 9. 1962, roč. 18, č. 212, s. 5.
CHUDOMELOVÁ, Helena. Filmexport objevuje nové světy. Rozhovor s vedoucím obchodního oddělení Richardem Falbrem. Lidová demokracie. 19. 8. 1961, roč. 17, č. 199, s. 5.
Karel Zeman. Baron Prášil. Přístup k látce pro filmové zpracování. Kultura. 5. 2. 1959, roč. 3, č. 5, s. 10.
KLIMENT, Jan. Kino kritika. Baron Prášil. Kino. 4. 10. 1962, roč. 17, č. 20, s. 11.
Síla, která ho žene vzhůru ke hvězdám, je fantazie. A to je můj vkus. Literární noviny. 13. 1. 1962, roč. XI, č. 2, titulní strana a s. 8.
SINEC, Ivan. Film objavuje vesmír. Film a divadlo. 28. 2. 1959, č. 4, s. 13.
Úspěch prvních 14 dnů přehlídek festivalových filmů. Filmový přehled. 3. 9. 1962, č. 34, s. 2.
VAGADAY, Jozef. Jana Brejchová, o sebe, o filmoch, o festivaloch. Film a divadlo. 15. 7. 1960, roč. 4, č. 13-14., nestr.
Vážně o filmovém humoru. Horníček a Kopecký o problémech, které pálí nejen je. Lidová demokracie. 1. 10. 1961, roč. 17, č. 236, s. 5.
Věčný fantasta. Kino. 4. 9. 1979, roč. 34, č. 18, s. 11.
VONDRA, Václav. Potěšující úspěch: dobrá veselohra. Po týdenní přehlídce čs. filmů. Práce. 15. 2. 1962, roč. 18, č. 39, s. 5.
Zemanova cesta k Baronu Prášilovi... a Miloš Kopecký o své roli. Kultura. 14. 6. 1962, roč. 6, č. 24, s. 3.

Bláznova kronika
Bláznova kronika. Filmový přehled. 16. 11. 1964, č. 44-45, s. 3-4.
BOČEK, Jaroslav. Bláznova kronika. Kulturní tvorba. 26. 11. 1964, roč. 2, č. 48, s. 12.
BRŠLICA, František. Prokouk v San Francisku aneb S Karlem Zemanem o vítězství Karla Zemana na sanfranciském festivalu. Mladá fronta. 8. 11. 1964.
Fanfán Tulipán po našem, ale... Poznámky k „Bláznově kronice“ - novému filmu Karla Zemana. Svobodné Slovo. 26. 11. 1964.
FRANCL, Gustav. Cesta Karla Zemana. Film a doba. 1. 1963, roč. 11, č. 1, s. 44-46.
HRBAS, Jiří. Půvab chlapecké romantiky III. Film a doba. 3. 1974, roč. 20, č. 3, s. 130-143.
MĚŠŤAN, Vojtěch. Bláznova kronika. Kino. 19. 11. 1964, roč. 19, č. 23, s. 8-9.
Ohlasy belgického tisku. Filmové informace. 9. 2. 1966, roč. 17, č. 6, s. 15-16.
OLIVA, L. Bláznova kronika. Rudé právo. 17. 12. 1964, roč. 45, č. 350, s. 3.
Příloha Filmových informací 15/65. Týden Čs. filmů ve Vídni v zrcadle rakouského tisku. Filmové informace. 14. 4. 1965, roč. 16, č. 15, s. 19.
Svět filmu. Večerní Praha. 30. 12. 1964, roč. 10, č. 307, s. 3.
SOELDNER, Ivan. Zeman osm a čtvrt. Film a doba. 11. 1963, roč. 9, č. 11, s. 583-585.
VAGADAY, Jozef. Vavríny pre Bláznovu kroniku. Film a divadlo. 8. 12. 1964, roč. 8, č. 25, s. 14-15.
VÁVRA, Otakar. Kino kritika. Bláznova kronika. Kino. 19. 11. 1964, roč. 19, č. 23, s. 9.
VONDRA, Václav. Bláznova kronika Karla Zemana. Trochu úsměvů, trochu zklamání. Práce. 19. 11. 1964.

Ukradená vzducholoď
ADAMEC, Oldřich. Šťastnou cestu za vavříny. Kino. 9. 3. 1967, roč. 22, č. 5, titulní strana a s. 8-9.
ADAMEC, Oldřich. Ukradená vzducholoď nad Sorrentem. Květy. 1. 11. 1969, roč. 19, č. 43, s. 55.
Co chystají režiséři? Svobodné slovo. 20. 7. 1965.
Co uvidíte v dubnu v kinech. Lidová demokracie. 3. 4. 1967.
GROSSOVÁ, Lída. Ukradená vzducholoď. Pionýr. 1966, roč. 13, č. 9.
HOŘEJŠÍ, Jan. Pri príležitosti Ukradnutej vzducholode. Film a divadlo. 20. 6. 1967, roč. 11, č. 13, s. 8-9.
HOŘEJŠÍ, Jan. Ukradená vzducholoď. Rudé právo. 18. 5. 1967, roč. 47, č. 135, s. 5.
HRBAS, Jiří. Půvab chlapecké romantiky III. Film a doba. 3. 1974, roč. 20, č. 3, s. 134-135.
Jak jdou na odbyt filmy. Úspěšná vzducholoď. Práce. 11. 11. 1967.
Kino. 11. 8. 1966.
KLIMENT, Jan. Osobité dílo. Karel Zeman: Uloupená vzducholoď. Kulturní tvorba. 15. 6. 1967.
LENSKÝ, V. Točí se další verneovka Karla Zemana Dva roky prázdnin. Obrana lidu. 7. 5. 1966.
Na festivalu v Montrealu. Práce. 20. 8. 1967.
Na filmovém festivalu. Lidová demokracie. 23. 7. 1967.
Natáčení filmu »Dva roky prázdnin aneb ukradená vzducholoď«. Svobodné slovo. 27. 6. 1966.
Natáčení nového filmu K. Zemana. Rudé právo.27. 6. 1966.
NOŽKA, Jiří. Ukradená vzducholoď. Svět v obrazech. 19. 8. 1967.
Premiéra. Lidová demokracie. 20. 8. 1967.
Rudé právo. 20. 3. 1966.
ŘEHÁKOVÁ, Štěpánka. Fotofórum. Jitka Zelenohorská. Kino. 9. 1967.
SVOBODA, Svatoslav. Kinokritika. Ukradená vzducholoď. Kino. 4. 5. 1967, roč. 22, č. 9, s. 10.
SVOBODA, Svatoslav. Ukradená vzducholoď. Kino. 9. 1967.
SVOBODA, Svatoslav. Zemanův návrat k Vernovi. Mladá fronta. 4. 5. 1967, č. 122, s. 3.
Svobodné slovo. 31. 7. 1966.
ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar. Ještě o filmech z Gottwaldova. Práce. 1. 6. 1967, roč. 23, č. 149, s. 5.
Ukradená vzducholoď. Fantastický barevný film na motivy románu Julesa Verna. Filmové novinky. 4. 1967, č. 4.
Ukradená vzducholoď. Filmové informace. 20. 3. 1967, č. 11.
Ukradená vzducholoď. Lidová demokracie. 21. 10. 1967.
Ukradená vzducholoď. Lidová demokracie. 25. 3. 1967.
Ukradená vzducholoď. Lidová demokracie. 7. 6. 1967.
Ukradená vzducholoď. Literární noviny. 3. 6. 1967.
Ukradená vzducholoď. Mladá fronta. 10. 3. 1967.
Ukradená vzducholoď. Mladá fronta. 19. 5. 1967.
Ukradená vzducholoď. Nový fantastický barevný film režiséra Karla Zemana. Literární noviny. 8. 4. 1967.
Ukradená vzducholoď. Svět v obrazech. 11. 2. 1967.
Úspěch Zemanova filmu. Rudé právo. 20. 8. 1967.
VAGADAY, Josef. Naši filmaři po návratu z Montrealu: U publika vyhrála „Ukradená vzducholoď.“ Mladá fronta. 23. 8. 1967.
Výrazným úspěchem. Rudé právo. 14. 11. 1967.
Zlatý střevíček a Makový koláč. Lidová demokracie. 18. 5. 1967.

Pohádky tisíce a jedné noci
Dětskýma očima. Pohádka a fantazie. Záběr. 6. 12. 1974, roč. 7, č. 25, s. 1.
HRBAS, Jiří. Poezie, fantazie, humor. Rudé právo. 13. 11. 1975.
Vzácní hosté ve filmovém studiu Barrandov. Kino. 5. 11. 1974, roč. 29, č. 22, s. 2.

Čarodějův učeň
Ceny a uznání. Mladá fronta. 6. 3. 1980.
Ceny XVI. Festivalu českých a slovenských filmů. Kino. 21. 3. 1978, roč. 33, č. 6, s. 5.
HOŘEJŠÍ, Jan. Čarodějův učeň a jeho mistr. Kino. 21. 3. 1978, roč. 33, č. 6, s. 8-9.
Kino. 24. 1. 1978, roč. 33, č. 2, s. 2.
Mezinárodní úspěch dětských filmů. Rudé právo. 15. 12. 1977.
Mezinárodní význam. Malá zamyšlení. Rudé právo. 17. 12. 1977.
Předání cen vítězům Teheránského festivalu. Kino. 10. 1. 1978, roč. 33, č. 1, s. 2.
STEINER, Bohumil. Dvanáctý Teherán pro naše barvy vítězný. Kino. 13. 12. 1977, roč. 32, č. 25, s. 12.
STEINER, Bohumil. Současnost a zítřek studia Gottwaldov. Záběr. 23. 9. 1977, roč. 10, č. 20, s. 1 a 6.
Teherán byl náš. Mladá fronta. 9. 11. 1977.
TUPÝ, Josef, ROSKI, Jan. Učedníci čarodějovi. Vyprávěnka o vysoké laťce, o lásce a fantazii, o mladých filmových tvůrcích pro mladé publikum. Mladá fronta. 29. 10. 1977.
Úspěch čs. filmů v Teheránu. Zpravodaj československého filmu. 1977, roč. 3, č. 43-44, s. 12.
Úspěch v Íránu. Kino. 29. 11. 1977, roč. 32, č. 24, s. 2.
Záběr. 13. 1. 1978, roč. 11, č. 2, s. 2.
Záběr. 18. 11. 1977, roč. 10, č. 24, s. 2.

Pohádka o Honzíkovi a Mařence
Básník za kamerou. Mladá fronta. 1. 11. 1980.
BENEŠOVÁ, Marie. Zápas o tvar. K životnímu jubileu národního umělce Karla Zemana. Film a doba. 12. 1980, roč. 26, č. 12, s. 665-672.
Gottwaldov '81. Festival, děti a modré nebe. Kino. 16. 6. 1981, roč. 36, č. 12, s. 4-5.
HOŘEJŠÍ, Jan. Vivat Zeman! Kino. 4. 11. 1980, roč. 35, č. 22, s. 13.
Kino zve do kina. Kino. 2. 12. 1980, roč. 35, č. 24, s. 5.
STEINEROVÁ, Ilona. Dílo pro radost všech. Záběr. 14. 11. 1980, roč. 13, č. 21, s. 1.
To nejlepší dětem. Záběr. 12. 6. 1981, roč. 14, č. 12, s. 1.
Záběr. 20. 11. 1980, roč. 13, č. 22, s. 2.

Nekrology
BENEŠOVÁ, Marie. Silueta Karla Zemana. Záběr. 1989, č. 2, s. 2.
KLIMENT, Jan. Za národním umělcem Karlem Zemanem. Rudé právo. 12. 4. 1989, s 5.
Květy. 1989, č. 18, s. 40.
PAVELKA, Zdenko. Zemřel národní umělec Karel Zeman. Rudé právo. 6. 4. 1989, s. 1.
Soustrast k úmrtí K. Zemana. Rudé právo. 7. 4. 1989, s. 1.
Zemřel Karel Zeman. Kino. Č. 9, s. 2.
Zemřel národní umělec Karel Zeman. Zpravodaj čs. filmu. 1989, č. 9., s. 23-24.


Internetové zdroje
AFIT – Ateliér Filmových triků. [online]. [Cit. 13. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/149321-afit-atelier-filmovych-triku.html.
Animátoři natočili scénu přesně jako Karel Zeman. ČT 24. [online]. 8. 6. 2016. [Cit. 3. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1030491-animatori-natocili-scenu-presne-jako-karel-zeman.
Baťa v datech [online]. [Cit. 6. 2. 2016]. Dostupné z: http://batova-vila.cz/bata-v-datech/.
Felix the Cat. [online]. [Cit. 1. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.felixthecat.com/history.html.
Historie filmové tvorby na Barrandově. [online]. [Cit. 13. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.barrandov.cz/clanek/historie/.
Historie Národního filmového archivu. [online]. [Cit. 14. 2. 2016]. Dostupné z: http://nfa.cz/cz/o-nas/historie/.
SPÁČILOVÁ, Mirka. Rok 2010 je rokem Karla Zemana, tvůrce, jehož ctil i Spielberg. iDNES.cz. [online]. [Cit. 19. 2. 2016]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/rok-2010-je-rokem-karla-zemana-tvurce-jehoz-ctil-i-spielberg-pzm-/filmvideo.aspx?c=A100103_194231_filmvideo_tt.
WELLNER-POSPÍŠIL, Michael. Le Méliès tchèque. Festival international du film de la Rochelle. [online]. [Cit. 19. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.festival-larochelle.org/festival-2002/karel-zeman.
WILLOUGHBY, Ian. Karel Zeman's work inspirational, says director Tim Burton on eve of Prague art show. Český rozhlas – Rádio Praha. [online]. [Cit. 19. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/karel-zemans-work-inspirational-says-director-tim-burton-on-eve-of-prague-art-show.
„Zdeněk Burian inspiroval japonskou Godzillu. Zřejmě to netušil.“ Lidovky.cz. 11. 2. 2015. [online]. [Cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/jester-zdenka-buriana-byl-predlohou-pro-japonskou-godzzilu-plc-/lide.aspx?c=A150210_222959_lide_sho.


Filmy
Filmový dobrodruh Karel Zeman. [film]. Režie Tomáš HODAN. Česko, 2015.
Goebbels: Mistr propagandy. [film]. Režie Laurence, REES. Velká Británie, 1992.
Karel Zeman dětem, 1980. [online]. [Cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=taHn1tJYA48.
Karel Zeman 1949 Inspirace. [online] [Cit. 2016-28-3] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tE5PMFXBARg.
Kouzelný svět Karla Zemana [film]. Režie Zdeněk ROZKOPAL. Československo, 1962. 15 min.
Křeslo pro hosta [talk-show]. Režie Jan ZELENKA. Moderuje Zdena VAŘECHOVÁ. Československá televize, 22. 3. 1986. IDEC: 286 430 31388.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje tvorbě Karla Zemana, významného československého filmového režiséra druhé poloviny 20. století, a jeho mediálnímu obrazu v dobových českých médiích. Karel Zeman patří ke klíčovým osobnostem poválečné kinematografie, konkrétně pak jedné její větve – animovaného filmu. Proslavil se především svými celovečerními filmy kombinujícími hranou a animovanou složku – Cesta do pravěku, Vynález zkázy či Baron Prášil. Jeho tvorba je přitom tak specifická a natolik vázaná přímo na režisérovu osobnost, že se po jeho smrti nenašel žádný pokračovatel. Diplomová práce popisuje chronologicky Zemanovu tvorbu, od prvních krátkých animovaných filmů přes nejslavnější celovečerní kombinované filmy po celovečerní animované pohádky pro děti. Pro pochopení kontextu stručně přibližuje počátky animované tvorby ve světě i u nás a průběžně se dotýká některých zásadních změn československé kinematografie, které Zemanovu tvorbu přímo ovlivnily (poválečná situace, zestátnění kinematografie). Zabývá se i Zemanovým osobním životem. Základem práce je však podrobný popis jednotlivých filmů – stručný popis děje, umělecké zpracování (výtvarné pojetí, herecká složka, hudba apod.), premiéra a další významná uvedení filmu u nás i v zahraničí, ocenění udělená filmu, ohlas kritiky i veřejnosti. To vše průběžně podkládáno a komentováno na základě dobových článků, recenzí a kritik z odborných filmových periodik (Film a doba, Kino, Film a divadlo, Záběr, Filmové informace, Filmový přehled a další) i běžného tisku (Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce, Květy a další). Časově práce sleduje zejména období od počátku Zemanovy tvorby od roku 1945 do režisérovy smrti v roce 1989. Práci doplňuje samostatná studie týkající se uvádění Zemanových filmů v Československé a později České televizi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis is work of Karel Zeman – the important Czechoslovakian film director of the second half of 20th century and his media image in the Czech media of that period. Karel Zeman is one of the leading figures of post-war cinematography, especially one of it's branch – animated film. Karel Zeman is famous for his feature films Journey to the Beginning of Time, The Fabulous World of Jules Verne and The Fabulous Baron Munchausen, in which he combined performed and animated parts. His work is so specific and so tied together with the director that after his death nobody was able to continue in it. The thesis describes in chronological way Karel Zeman's work, from the first short animated films over the most famous featured combined films to the featured animated fairy tales for children. For understanding of the whole context the thesis briefly describes beginning of animation in the world and in Czechoslovakia and also continuously touch important changes in Czechoslovakian cinematography, which directly affected Zeman's work (post-war situation, nationalization of cinematography). The thesis also touches Karel Zeman's personal live. The base of the thesis is focused on characterization of the particular films – short description of the plot, art processing (visual conception of the film, acting, music and so on), the date of the premiere and important releasing of the film in Czechoslovakia and abroad, awards, critics and audience reactions. All of this information are based and commentated by articles, reviews and critiques of that period in specialized film periodicals (Film a doba, Kino, Film a divadlo, Záběr, Filmové informace, Filmový přehled a další) and also public press (Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce, Květy a další). The thesis follows especially the period from the beginning of Zeman's work in 1945 until the director's death in 1989. There is study concerning releasing of Zeman's film on Czechoslovakian and later on Czech television.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK