Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a tvorba Vladimíra Lince
Název práce v češtině: Život a tvorba Vladimíra Lince
Název v anglickém jazyce: Life and activity of Vladimír Linc
Klíčová slova: Vladimír Linc, Život Vladimíra Lince, Slabikáře, Dějiny slabikáře, Vzpomínky
Klíčová slova anglicky: Vladimír Linc, Life of Vladimír Linc, First textbook, History od first textbooks, Memories  
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK