Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soudobé umělecko-hudební kontexty předškolní pedagogiky ve světle pedagogického výzkumu
Název práce v češtině: Soudobé umělecko-hudební kontexty předškolní pedagogiky ve světle pedagogického výzkumu
Název v anglickém jazyce: Contemporary artistic-musical contexts of the preschool education in the field of pedagogical research
Klíčová slova: Dítě předškolního věku, integrativní výchova, mateřská škola, osobnostní pojetí, pedagogická teorie a praxe, polyestetická výchova, rodina, společenské proměny, umělecká výchova.
Klíčová slova anglicky: Preschool child, integrative education, kindergarten, personality concept, pedagogical theory and practice, polyaesthetic education, family, social changes, artistic education.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2015
Datum zadání: 06.02.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 14:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK