Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Politika zaměstnávání starších občanů v České republice
Název práce v češtině: Politika zaměstnávání starších občanů v České republice
Název v anglickém jazyce: The Policy of Elderly Employment in the Czech Republic
Klíčová slova: Starší pracovník, zaměstnávání, zaměstnavatelé, personalisté, stát, APZ, zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky: Older worker, employment, employers, HR managers, state, Active Employment Politics, Grounded theory
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je obecně nastínit problematiku zaměstnávání seniorů v České republice. Na základě dostupných dat zmapovat situaci, zjistit kolik pracujících seniorů existuje a co je pro ně charakteristické. Předmětem této práce bude také sledovat vývoj tohoto jevu v čase a odhad budoucího vývoje, potažmo odhalit oblasti, které skrývají potenciál k rozvoji pracovních příležitostí pro seniory.
Seznam odborné literatury
BOČKOVÁ, L., HASTRMANOVÁ, Š., ŠAVRDOVÁ, E., VOJTKOVÁ, M., ZAVĚREČNA ZPRAVA Z VYZKUMU 50+ AKTIVNĚ, Praha: Respekt Institut, 2010 HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1999. MATOUŠEK, O. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portal, 2007. SCHMID, G., GAZIER, B.,The dynamics of full employment: Social integration through transitional labour markets. UK: Edward Edgar Publishinhg Limited, 2002. WALLACE, CD. (2003). 'Work Flexibility in 8 European Countries: A Cross-National Comparison'. Czech Sociological Review, vol 39, pp. 773-794
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK