Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely planetek odvozené z řídké fotometrie a infračervených dat z družice WISE
Název práce v češtině: Modely planetek odvozené z řídké fotometrie a infračervených dat z družice WISE
Název v anglickém jazyce: Asteroid models derived from sparse photometry and infrared data from WISE satellite
Klíčová slova: planetky, modelování, inverzní problém
Klíčová slova anglicky: asteroids, modeling, inverse problem
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2015
Datum zadání: 20.02.2015
Zásady pro vypracování
Práce na tomto tématu by měla sestávat z těchto na sebe navazujících částí:
- seznámení se s metodou inverze světelných křivek podle Kaasalainen a kol. (2001) a její vyzkoušení na několika testovacích příkladech; modelování nejen hustých světelných křivek, ale i fotometrie řídké v čase
- charakteristika infračervených měření planetek sondou WISE
- diskuze možnosti použít infračervená data stejným způsobem jako fotometrii ve viditelném oboru k odvození fyzikálních modelů planetek - pro jakou kategorii planetek (vzhledem k albedu a heliocentrické vzdálenosti) a jaké vlnové délky má takový přístup smysl?
- kombinace WISE dat a řídké fotometrie pro několik planetek - odvození modelů a porovnání s nezávislými daty; interpretace výsledků
Seznam odborné literatury
Kaasalainen, M.; Torppa, J.: Optimization Methods for Asteroid Lightcurve Inversion. I. Shape Determination, Icarus, Volume 153, Issue 1, pp. 24-36 (2001).
Kaasalainen, M.; Torppa, J.; Muinonen, K.: Optimization Methods for Asteroid Lightcurve Inversion. II. The Complete Inverse Problem, Icarus, Volume 153, Issue 1, pp. 37-51 (2001).
Kaasalainen, M.: Physical models of large number of asteroids from calibrated photometry sparse in time, Astronomy and Astrophysics, v.422, p.L39-L42 (2004).
Masiero et al.: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters, The Astrophysical Journal, Volume 741, Issue 2, article id. 68, 20 pp. (2011).
Harris and Lagerros: Asteroids in the Thermal Infrared, in Asteroids III, University of Arizona Press, 2002.
Mainzer et al.: Space-Based Infrared Studies of Asteroids, in Asteroids IV, University of Arizona Press, in press.

a další dle doporučení vedoucího...
Předběžná náplň práce
Družice WISE pozorovala velké množství planetek v infračerveném oboru ve čtyřech filtrech. Pro část planetek se dají některá tato měření interpretovat ne jako termální emise, ale jako odražené sluneční záření, což umožňuje použít tato data stejným způsobem jako fotometrii ve viditelném oboru pro odvození tvaru planetek metodou inverze světelných křivek. Cílem práce je spočítat, pro jaká data lze použít tento přístup, jaké chyby se přitom dopouštíme a jaký to má vliv na výsledné modely a následně použít metodu na vybrané planetky, odvodit jejich modely, porovnat je s případnými nezávislými modely a diskutovat výsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK