Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Modeling and analysis of smart cyber-physical systems
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Modeling and analysis of smart cyber-physical systems
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 26.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK