Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995
Název práce v češtině: Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995
Název v anglickém jazyce: Traditional and current state symbols of Belarus and the Referendum of 1995
Klíčová slova: Bělorusko, státní symboly, referendum
Klíčová slova anglicky: Belarus, state symbols, referendum
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2015
Datum zadání: 22.01.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Kotau
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce "Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995" analyzuje roli státních symbolů a změny, jimiž v historii běloruského státu procházely. V úvodu pojednává o podobě, významu a pravidlech užívání státních symbolů podle dnešních běloruských zákonů. Dále se zabývá historickým vývojem a změnami symboliky v průběhu 20. století. Mapuje postupné formování vlajky, státního znaku a hymny od rozpadu Ruského impéria, kdy se objevily první pokusy o vytvoření běloruské státnosti, v průběhu sovětského období, kdy byla určena podoba dnešních symbolů, a v době po získání nezávislosti v roce 1991. Další kapitola se věnuje referendu v roce 1995, jehož výsledkem byl mimo jiné návrat k upraveným sovětským symbolům. Vysvětluje okolnosti existence dvou sad symbolů a situaci, kdy se někteří Bělorusové identifikují spíše s tradiční symbolikou. Okrajově se dotýká i dalších změn, které toto referendum přineslo. V závěrečné části se zaměřuje na dnešní stav: zkoumá postoj Bělorusů k oficiální symbolice, snahy státu upevnit její postavení, její roli v budování běloruské národní identity a naopak užívání tradiční symboliky určitými skupinami obyvatel. Prostřednictvím rozhovorů se rovněž snaží zodpovědět na otázku, nakolik silné jsou dnes mezi Bělorusy tendence k návratu k tradičním symbolům.
Seznam odborné literatury
· Конституция Республики Беларусь, статья 19
· Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №301-3 "О государственных символах Республики Беларусь"
· Геапалітычнае месца Беларусі ў Эўропе і сьвеце. Wyższa szkoła handlu i prawa, Варшава 2006.
· Васильевич, Г. А.: Референдумы в Беларуси и ее путь к независимости в конце ХХ столетия. Минск 2001.
· Шыбека, З.: Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). Энцыклапедыкс, Мінск 2003.
· Цітоў, А. К.: Геральдыка Беларусі. Минская фабрика цветной печати, Минск 2010.
· Скобелев, Э. М.: Герб, сцяг і гімн Беларускай Дзяржавы
· Мяцельскi, А.: Сцяг волi. Arche, 2013.
· Обратный отсчет "Мы, беларусы...". ОНТ, 2011.
· Vexillographia - Флаги Беларуси. Dostupné online 21. 1. 2015: http://vexillographia.ru/belarus/
· Уголовный кодекс РБ, Статья 370
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK