Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Severoirská protestní hladovka v roce 1981 ve filmu
Název práce v češtině: Severoirská protestní hladovka v roce 1981 ve filmu
Název v anglickém jazyce: 1981 Irish Hunger Strike in Cinema
Klíčová slova: Hladovka, film, kolektivní paměť, Severní Irsko, Bobby Sands, Some Mother’s Son, H3, Hunger.
Klíčová slova anglicky: Hunger strike, cinema, collective memory, Northern Ireland, Bobby Sands, Some Mother’s Son, H3, Hunger.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK