Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko
Název práce v češtině: Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko
Název v anglickém jazyce: Physical-geographic aspects of alien plant species distribution in the Křivoklátsko Protected Landscape Area
Klíčová slova: nepůvodní druhy rostlin, rozšíření rostlin, CHKO Křivoklátsko
Klíčová slova anglicky: alien plant species, plant distribution, Křivoklátsko PLA
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Zuzana Nováková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2014
Datum zadání: 18.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavní náplní práce je, s využitím publikovaných dat o flóře CHKO Křivoklátsko, zpracování rozšíření nepůvodních druhů rostlin, jejich diverzity, původu a vztahu jejich rozšíření k vybraným fyzickogeografickým faktorům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK