Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady metra na ceny nemovitostí: příklad nových stanic v Praze
Název práce v češtině: Dopady metra na ceny nemovitostí: příklad nových stanic v Praze
Název v anglickém jazyce: The impacts of metro on property prices: an example of the new stations in Prague
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kryštof Pejřil - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2018
Oponenti: Mgr. Ondřej Boháč
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK