Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biblické texty dialogického personalismu
Název práce v češtině: Biblické texty dialogického personalismu
Název v anglickém jazyce: The biblical texts of the dialogical personalism
Klíčová slova: Bible; Dialogický personalismus; Biblický personalismus
Klíčová slova anglicky: Bible; Dialogical Personalism; Biblical Personalism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2014
Datum zadání: 12.12.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Cíla a hypotéza
2. Vybrané práce biblického personalismu
3. Texty dialogického personalismu
4. Závěr - hodnocení cílů a hypotézy
Seznam odborné literatury
Buber: Já a ty
Rosenzweig: Nové myšlení
Marcel: Filosofie naděje
Trtík: Vztah já-ty a křesťanství
Brunner: Pravda jako setkání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK