Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin
Název práce v češtině: Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin
Název v anglickém jazyce: Experimental Treatment of the Spinal Cord Injury and Clinical Treatment of Thoraco-Lumbar Vertebral Fractures
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2014
Datum zadání: 15.01.2015
Datum a čas obhajoby: 18.12.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2019
Oponenti: doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
  prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK