Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Privátní a veřejný liturgický prostor v Čechách v období pozdního středověku (srovnání sakrálních interiérů Karlštejna a katedrály sv. Víta)
Název práce v češtině: Privátní a veřejný liturgický prostor v Čechách v období pozdního středověku (srovnání sakrálních interiérů Karlštejna a katedrály sv. Víta)
Název v anglickém jazyce: Private and Public Liturgical Spaces in Bohemia in the Late Middle Ages (Comparison of Sacral Interiors of Karlstejn and St. Vitus Cathedral)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2015
Oponenti: PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK