Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorové zobrazování jako didaktický prostředek
Název práce v češtině: Prostorové zobrazování jako didaktický prostředek
Název v anglickém jazyce: Spatial visualization as instruction tool
Klíčová slova: Didaktické prostředky, prostorové zobrazování, vzdělávání, prostorová inteligence, kognitivní funkce
Klíčová slova anglicky: Education tools, spatial visualization, education, spatial intelligence, cognitive functions
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 03.12.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této bakalářské práce je specifikace, zkoumání a popisu trendu prostorového zobrazování ve výuce. Práce se zabývá problematikou vymezení prostorového zobrazování jako didaktického prostředku, popisem didaktických a technických vlastností. Hlavním cílem této práce je rozpracovat problematiku prostorového zobrazování jako nového didaktického prostředku a tím obecně přispět k rozvoji pedagogické vědy a k objevení inovativních edukačních technik a zařadit prostorové zobrazování do určitých kategorií dle použité literatury. Budeme tedy zkoumat, do jaké míry technika prostorového zobrazení přispívá ke zkvalitnění výuky žáků, a popisovat jednotlivé metody nebo didaktické prostředky, díky nimž tak lze konat. Okrajově zmíněna bude také individuální predispozice žáků k takovému učení, jejich umění vizuální kultury a jakési prostorové představivosti nebo inteligence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this bachelor thesis is the specification and description of the trend of spatial imaging in teaching. The thesis deals with spatial imaging topic as a didactic tool, description of didactic and technical attributes. The aim of this work is to develop this issue as a new didactic tool and contribute to the development of pedagogical science and the discovery of innovative educational methods. The goal is to include spatial imaging into categories. I will therefore examine how spatial visualization (technique) contributes to improving the quality of education. I will describe individual methods and didactic tools. I will try to describe the different methods and the individual predisposition of students will also be mentioned.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK