Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetes mellitus 2. typu
Název práce v češtině: Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetes mellitus 2. typu
Název v anglickém jazyce: Microvascular and macrovascular complication diabetes mellitus 2. type
Klíčová slova: cukrovka, glykémie, neuropatie, nefropatie, retinopatie, diabetická noha, léky, zdravý životní styl, edukace
Klíčová slova anglicky: diabetes, glycemia, neuropathy, nephropathy, retinopathy, diabetic foot, medicaments, healthy lifestyle, education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R315, 315, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK