Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komerce na olympijských hrách
Název práce v češtině: Komerce na olympijských hrách
Název v anglickém jazyce: Commercialism in Olympic Games
Klíčová slova: komerce, prvotní představa, fair play, olympijská charta, komerční zneužití
Klíčová slova anglicky: commercialsm, first imagination, fair play, the Olympic Charter, commercial abuse
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2014
Datum zadání: 28.11.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Předložit osnovu kvalif. práce
2.Předložit vybranou literaturu a ostatní zdroje
3.Vypracovat podrobný konspekt
4.Vznikající text pravidelně konzultovat
5.Rukopis práce předložit ke kontrole nejpozději měsíc před oficiálním odevzdáním
Seznam odborné literatury

OLYMPIJSKÁ CHARTA, Mezinárodní olympijský výbor, Lausanne, Švýcarsko 2004
HILTON, Christopher. Hitlerova olympiáda -- Olympijské hry 1936 v Berlíně, Práh 2008
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2., přeprac. vyd. Praha: Erika, 2003, 259 s.
Malá encyklopedie olympijských her. 1. vyd. Editor Miloš Fassati. Praha: Olympia, 1982, 615 s.
SÁBL, Václav. Olympijské pověsti a příběhy. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980, 205 s.
KŘÍŽ, Rostislav. Citius, Fortius, Altius: počátky novodobých olympijských her a osoba barona Pierra de Coubertina. Brno, 2000.
SÁBL, Václav. Stručná historie olympijských her. Praha: Olympia,
MESTRE, Alexandre. The law of the Olympic Games. West Nyack, NY: [Distributed by] Cambridge University Press, c2009, xii, 242 p. ISBN 90-670-4304-4.
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. Olympic Charter. Comité International Olympique, 1984.
HILL, Christopher R. Olympic politics. 2nd ed. New York, NY: Distributed exclusively in the USA and Canada by St. Martin's Press, c1996. ISBN 07-190-4451-0.
GUTTMANN, Allen. The Olympics, a history of the modern games. 2nd ed. New York, NY: University of Illinois Press, c2002, x, 214 p., [22] p. of plates. ISBN 02-520-7046-1.
JENNINGS, Andrew. The great Olympic swindle. 2nd ed. London: Simon, c2002, x, 214 p., [22] p. of plates. ISBN 06-848-6677-3.
Olympiáda, místo politiky komerce. PALCÁK, Petr. Euroskop.cz [online]. 30.7.2012. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9001/21077/clanek/olympiada-misto-politiky-komerce/
Olympíjské hry: sport nebo jen přehlídka komerce a politických hrátek?. ČECH, Přemysl. Skutecnosti.cz [online]. 22.1.2014. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: http://skutecnosti.cz/olympijske-hry-sport-nebo-jen-prehlidka-komerce-a-politickych-hratek/
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit prvotní představu novodobých olympijských her a porovnat jí s tím jak probíhají olympijské hry dnes. Dále bych se zaměřil na komerci, zda byla povolena i dříve a pokud ne, tak od kterého roku je povolena a proč. Na závěr bych se zaměřil na další aspekty komerce, které ovlivnily průběh olympijských her.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Purpose of this bachelor thesis, is to find out the first imagination of modern Olympic games and compare it with the Olympic games nowdays. As a next step I want to focus on a commercialism, if it was allowed in elder times and if not, when it started and why. In conclusion I would like to focus on another aspects of commercialism, which influenced process of olympic games.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK