Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hormonální antikoncepce - informovanost uživatelek
Název práce v češtině: Hormonální antikoncepce - informovanost uživatelek
Název v anglickém jazyce: Hormonal Contraception - Users´Knowledge
Klíčová slova: hormonální antikoncepce, snášenlivost, nežádoucí účinky, lékové a potravinové interakce, zdravotní riziko
Klíčová slova anglicky: hormonal contraception, tolerance, adverse effects, drug and food interactions, health risk
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Helena Marešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 28.04.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka DP se studiem základní literatury z oboru seznámí s problematikou masového užívání hormonální antikoncepce v ČR i v zahraničí, s její historií, současnými možnostmi, indikacemi i limity použitelnosti. Sestaví dotazník pro uživatelky hormonální antikoncepce. Po proběhnutí pilotní fáze dotazníku bude mezi těmito uživatelkami sbírat data týkající se informovanosti respondentek a jejich postojů k opodstatněnosti a racionalitě užívání hormonální antikoncepce. Pomocí statistického vyhodnocení získaných dat se pokusí formulovat výsledky a závěr svého průzkumu.
Seznam odborné literatury
1. AISLP
2. PubMed
3. Procházka, M., Procházková, J.: Hormonální antikoncepce a trombofilní stavy
4. Křepelka, P.: Hormonální antikoncepce, zásady bezpečné praxe
5. Šmírová, S., Chochola, M., Aschermann, M.: Hluboká žilní trombóza v souvislosti s užíváním estrogen-gestagenní perorální antikoncepce
6. Mason, S. A.: Člověk a hormony
7. Hána, V.: Endokrinologie
8. Schmidt, R. F.: Fyziologie
9. Ferin, M., Jewelewicz, R.: Menstruační cyklus
Předběžná náplň práce
Tato práce ověřuje v praxi pomocí anonymního dotazníku informovanost a postoje uživatelek hormonální antikoncepce v jedné z oblastí masově užívanách léčivých přípravků. Tyto údaje sbírá, zkoumá, statisticky vyhodnocuje a porovnává se zahraničními zkušenostmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis using an anonymous questionnaire checks up knowledge and practical attitudes of users of hormonal conraception in one of the groups of broadly applied drugs. It collects, examines and evaluates data and compares them with the experience abroad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK