Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribuce velikostně segregovaného aerosolu v mezni vrstvě atmosféry
Název práce v češtině: Distribuce velikostně segregovaného aerosolu v mezni vrstvě atmosféry
Název v anglickém jazyce: Size segregated aerosol within atmospheric boundary layer
Klíčová slova: atmosférický aerosol, počet a velikostní distribuce částic, vertikální profil, mezní vrstva atmosféry
Klíčová slova anglicky: atmospheric aerosol, particle number concentration and size distribution, vertical profile, boundary layer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2014
Datum zadání: 23.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíli práce jsou optimalizovat experimentální měření, zobrazit vertikální a horizontální profily počtu a velikostní distribucí částic atmosférického aerosolu a jejich dynamiku v mezní vrstvě atmosféry a diskutovat důsledky připadně příčiny experimentálních dat. Zvláštní důraz bude kladen na vysvětlení případných fázových změn v atmosféře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work are optimalisation of airborne measurements, graphic presentation of particle number/size distribution profiling within planetary boundary layer, and dicussion of their causes or consequences. Special attention will be paid to eventual phase changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK