Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe prostředků ochrany osobnosti
Název práce v češtině: Teorie a praxe prostředků ochrany osobnosti
Název v anglickém jazyce: Theory and Practice of Legal Protection of Personality Rights
Klíčová slova: ochrana osobnostních práv, prostředek, nárok
Klíčová slova anglicky: protection of personality rights, legal means, claim
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 19.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 30.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28 / dalsí část zkoušky v 11:00 hod.
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2015
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK