Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objasnění vlivu proteinkináz ERK1 a ERK2 na iniciaci translace nezávislé na čepičce
Název práce v češtině: Objasnění vlivu proteinkináz ERK1 a ERK2 na iniciaci translace nezávislé na čepičce
Název v anglickém jazyce: Elucidation of ERK1 and ERK2 protein kinases effect on cap-independent translation initiation
Klíčová slova: ERK1, ERK2, iniciace translace nezávislá na čepičce, HCV, kináza
Klíčová slova anglicky: ERK1, ERK2, cap-independent translation initiation, HCV, kinase
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je pokusit se charakterizovat možný vliv proteinkináz ERK1/2 na iniciaci translace nezávislou na čepičce. Jako model na čepičce nezávislé iniciace translace bude použito tzv. interní vazebné místo pro ribozom (IRES) z viru hepatitidy typu C (HCV), které je v naší laboratoři dobře etablováno. Řešitel této diplomové práce zavede v naší laboratoři metodu RNA interference, pomocí které bude selektivně umlčovat ERK1 nebo ERK2 proteinkinázu ve vybraných buněčných liniích. Dále bude připraven reportérový RNA konstrukt (reportérový gen pro kontrolou HCV-IRES), který bude paralelně transfekován společně s siRNA do tkáňových linií a bude monitorována případná změna aktivity reportérového proteinu. Pro úspěšné řešení této diplomové práce je nutno zvládnout metodiky RNA interference včetně designu vlastních siRNA, RNA transkripce, transfekce tkáňových kultur, western blot apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK