Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fosforylace na jaderný import virových proteinů a komplexů
Název práce v češtině: Vliv fosforylace na jaderný import virových proteinů a komplexů
Název v anglickém jazyce: Role of phosphorylation in nuclear import of viral proteins and complexes
Klíčová slova: fosforylace, virus, import do jádra, virové proteiny, vstup do jádra
Klíčová slova anglicky: phosphorylation, virus, nuclear import, viral proteins, nuclear entry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: Mgr. Kristina Roučová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Fosforylace buněčných komponent hraje důležitou roli v nejrůznějších buněčných procesech, mimo jiné v modulaci jaderného importu. Rovněž je známo, že tyto post-translační modifikace jsou zásadní pro úspěšnou replikaci různých virů.
Cílem této bakalářské práce je analyzovat, jak fosforylace virových proteinů a komplexů ovlivňuje jejich import do buněčného jádra - klíčový krok v replikaci mnoha virových rodin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Phosphorylation of cellular components plays an important role in diverse intracellular pathways,
among others in modulating the nuclear import. It has also been shown that this post-translational
modifications are essential for successful replication and pathogenesis of different viruses.
This thesis will analyze how phosphorylation of viral proteins and complexes affects viral import into
the cell nucleus - a crucial step in replication of many virus families.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK