Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí metod RWCT
Název práce v češtině: Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí metod RWCT
Název v anglickém jazyce: Development of literacy using the RWCT methods
Klíčová slova: program a metody RWCT, čtenářská gramotnost, čtenářství, Český jazyk a literatura
Klíčová slova anglicky: Programme and methods RWCT, reading literacy, reading, Czech language and literature
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2014
Datum zadání: 12.11.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Prostudování odborné literatury
2.Formulování cílů DP a výzkumných otázek: Analyzovat metody RWCT z hlediska možností rozvoje složek čtenářské gramotnosti. Vypracovat případovou studii učitelky, která dlouhodobě používá metody RWCT k rozvoji čtenářské gramotnosti a čtenářství svých žáků. Mohou metody RWCT rozvíjet všechny složky čtenářské gramotnosti a čtenářství?
3.Vypracování diplomové práce:
a/ Cíle práce
b/Teoretické zpracování problému - zvl. analýza metod RWCT z hlediska možností rozvoje složek čtenářské gramotnosti
c/Výzkumná část - případová studie učitelky, s důrazem na zastoupení složek ČG a místo metod RWCT v jejím pojetí rozvoje čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků
d/Závěry DP
Seznam odborné literatury
Košťálová, H., Šafránková, K., Hausenblas, O., Šlapal, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI 2010.
Steelová, J.L. et al. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručky I.-VIII. Praha: OSI 1998.
Tomková, A. Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.
Vykoukalová, V., Wildová, R. Čtenářská gramotnost žáků 1.stupně a možnosti jejího rozvoje. Praha: PedF UK 2013.
Zachová, A., Wildová, R. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK