Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacienta s kolorektálním karcinomem
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s kolorektálním karcinomem
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with colorectal cancer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2014
Datum zadání: 01.12.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: MUDr. Pavel Lisý
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK