Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Protection of Employees upon Termination of the Employment
Klíčová slova: skončení pracovního poměru, ochrana zaměstnance, pracovněprávní vztah
Klíčová slova anglicky: Protection of Employees, Termination of Employment, Employment relationship
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2016
Datum a čas obhajoby: 28.01.2016 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK