Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou plastika předního zkříženého vazu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou plastika předního zkříženého vazu
Název v anglickém jazyce: A case study of physiotherapeutic care for a patient with the diagnosis of anterior cruciate ligament reconstruction
Klíčová slova: fyzioterapie, kolenní kloub, LCA, kazuistika, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: physiotherapy, knee joint, ACL, case study, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum a čas obhajoby: 24.01.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2017
Oponenti: Mgr. Jakub Hoskovec
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK