Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: The case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with stroke and total hip arthroplasty
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, kyčelní kloub, zlomenina krčku kosti stehenní, totální endoprotéza kyčelního kloubu, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: stroke, ischemic stroke, hip joint, femoral neck fracture, total hip arthroplasty, physiotherapy, case study
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: Bc. Eva Hankovcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK