Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Studium interakcí DNA-vazebné domény proteinu FOXO3 s nízkomolekulárními látkami
Název práce v češtině: Studium interakcí DNA-vazebné domény proteinu FOXO3 s nízkomolekulárními látkami
Název v anglickém jazyce: Study of interactions between the FOXO3-DNA binding domain and small-molecular compounds
Klíčová slova: FOXO3, NMR, MST
Klíčová slova anglicky: FOXO3, NMR, MST
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. Příprava isotopově značeného FOXO3-DBD a příprava vzorků pro NMR měření
2. Analýza naměřených NMR spekter
3. Charakterizace interakce FOXO3-DBD s vybranými látkami pomocí termoforézy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK