Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Changing Legal and Social Status of the LGBT People in the U.S. Since 1990
Název práce v češtině: Měnící se právní a společenské postavení LGBT osob ve Spojených státech od roku 1990
Název v anglickém jazyce: The Changing Legal and Social Status of the LGBT People in the U.S. Since 1990
Klíčová slova: LGBT, homosexualita, Spojené státy, právo, společenské postavení
Klíčová slova anglicky: LGBT, homosexuality, United States, law, social status
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Norma Hervey, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2014
Datum zadání: 29.10.2014
Datum a čas obhajoby: 29.01.2015 12:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2015
Oponenti: Ralph Young
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá rolí soudů v americké společnosti v souvislosti s rostoucí akceptací sexuálních menšin většinovými heterosexuály v posledních cca 22 letech. Práva sexuálních menšin, často označovaných jako LGBT, jsou analogicky přirovnávána k boji černých Američanů za svá práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper deals with the role courts play in the American society with relation to growing acceptance of sexual minorities by heterosexuals who constitute the majority. The time frame is set to cover approximately the last 22 years. Rights of sexual minorities, often marked by the acronym LGBT, are analogously compared with the struggle for civil rights of African Americans.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK