Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce (ne)bezpečí v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi z pohledu studentů a seniorů
Název práce v češtině: Percepce (ne)bezpečí v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi z pohledu studentů a seniorů
Název v anglickém jazyce: Perception of danger/safety in Brandýs nad Labem - Stará Boleslav from the perspective of students and seniors
Klíčová slova: bezpečí, nebezpečí, senior, mládež, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Klíčová slova anglicky: safety, danger, senior, student, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: Mgr. Veronika Marianovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na téma pocitu bezpečí na příkladu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Diferenciaci ve vnímání pocitu bezpečí a zejména bezpečně a nebezpečně vnímaných míst zkoumá u dvou specifických skupin obyvatelstva, u studentů a seniorů. V práci je využito zejména dotazníkové šetření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK