Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Název práce v češtině: Majetková podstata v insolvenčním řízení
Název v anglickém jazyce: The property estate in insolvency proceedings
Klíčová slova: Insolvenční řízení, Insolvenční zákon, Majetková podstata
Klíčová slova anglicky: Insolvency proceeding, Insolvency Code, Assets
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2017 09:30
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2017
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK