Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní nástroje ochrany klienta na finančním trhu
Název práce v češtině: Právní nástroje ochrany klienta na finančním trhu
Název v anglickém jazyce: Legal instruments of client protection on financial markets
Klíčová slova: finanční trhy, ochrana klienta, právní nástroje
Klíčová slova anglicky: financial markets, client protection, legal instruments
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2020
Datum a čas obhajoby: 22.05.2020 11:20
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 319, multimediální učebna 319
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2020
Oponenti: doc. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK