Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní regulace činnosti bank
Název práce v češtině: Právní regulace činnosti bank
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of the activities of banks
Klíčová slova: Banka, Bankovní regulace, Basel III, CRD IV
Klíčová slova anglicky: Bank, Banking regulation, Basel III, CRD IV
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 339
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK