Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Weighted Clones
Název práce v češtině: Vážené klony
Název v anglickém jazyce: Weighted Clones
Klíčová slova: Relační klony, VSCP, Vážené klony
Klíčová slova anglicky: Relational clones, VCSP, Weighted clones
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2014
Datum zadání: 20.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na studium vážených klonů, což je nová algebraická struktura úzce související s optimalizačními úlohami a jejich složitostí.
Seznam odborné literatury
[1] David A. Cohen, Martin C. Cooper, Paidi Creed, Peter G. Jeavons, Stanislav Zivny. An Algebraic Theory of Complexity for Discrete Optimisation, SIAM Journal on Computing 42(5), 1915-1939, 2013.
[2] Andrei Bulatov, Andrei Krokhin, and Peter Jeavons. Classifying the Complexity of Constraints using
Finite Algebras. SIAM Journal on Computing, 34(3):720–742, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK