Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory pomocí sekvenování nové generace.
Název práce v češtině: Analýza přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory pomocí sekvenování nové generace.
Název v anglickém jazyce: The analysis of immunoglobulin and T-cell receptor gene rearrangements using next generation sequencing
Klíčová slova: sekvenování nové generace, přestavby genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory, masivně paralelní sekvenování, imunogenetika, sekvenování DNA
Klíčová slova anglicky: next-generation sequencing, immunoglobulin and T-cell receptor gene rearrangements, massive parallel sequencing, immunogenetics, DNA sequencing
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2014
Datum zadání: 28.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Eliška Javorková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK