Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE
Název práce v češtině: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE
Název v anglickém jazyce: Cardiovascular disease risk factors based on a longitudinal study SHARE
Klíčová slova: Kardiovaskulární onemocnění, prevalence, rizikové faktory, sociální determinanty zdraví, sociální epidemiologie, SHARE.
Klíčová slova anglicky: Cardiovascular diseases, prevalence, risk factors, social determinants of health, social epidemiology, SHARE.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2015
Datum zadání: 21.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: MUDr. Kristýna Žejglicová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK