Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodovědná gramotnost a její rozvoj s využitím učebních úloh v chemii pro oblast ISCED 2
Název práce v češtině: Přírodovědná gramotnost a její rozvoj s využitím učebních úloh v chemii pro oblast ISCED 2
Název v anglickém jazyce: Scientific literacy and its development by using learning tasks in Chemistry for ISCED 2 level
Klíčová slova: výuka chemie, PISA, přírodovědná gramotnost, učební úlohy
Klíčová slova anglicky: teaching of chemistry, PISA, scientific literacy, learning tasks
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2014
Datum zadání: 06.10.2014
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
  prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studium využití učebních úloh za účelem rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků v chemii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study on using learning tasks in chemistry for scientific literacy development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK