Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní insolvenční právo
Název práce v češtině: Mezinárodní insolvenční právo
Název v anglickém jazyce: International insolvency law
Klíčová slova: COMI, Insolvenční nařízení, insolvence, úpadek, forum shopping
Klíčová slova anglicky: COMI, Insolvency regulation, insolvency, bankruptcy, forum shopping
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 12:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK