Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Železo-chelatační vlastnosti extraktů plodů z různých variet bezu černého
Název práce v češtině: Železo-chelatační vlastnosti extraktů plodů z různých variet bezu černého
Název v anglickém jazyce: Iron-chelating properties of fruit extracts of various elderberries
Klíčová slova: bez černý, extrakt, plod, anthokyanin, chelatace, železo
Klíčová slova anglicky: elderberry, extract, fruit, anthocyanin, chelation, iron
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2014
Datum zadání: 30.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání informací o tématu diplomové práce v informačních databázích a v odborné literatuře
2. Osvojení metodiky a provedení příslušných experimentálních prací
3. Zpracování a matematicko-statistické vyhodnocení výsledků
4. Vypracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Informační databáze – PubMed, Scopus a WebOfScience
ILBERT, Marianne, BONNEFOY, Violaine. Insight into the evolution of the iron oxidation pathways. Biochimica et Biophysica Acta. 2013, 1827(2), 161-175.
SHEFTEL, Alex D., MASON, Anne B., PONKA Prem. The long history of iron in the Universe and in health and disease. Biochimica et Biophysica Acta. 2012, 1820(3), 161-187.
MLADĚNKA, Přemysl, ZATLOUKALOVÁ, Libuše, FILIPSKÝ, Tomáš, HRDINA, Radomír. Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only by direct antioxidant activity. Free Radical Biology and Medicine. 2010, 49(6), 963-975
MLADĚNKA, Přemysl, MACÁKOVÁ, Kateřina, FILIPSKÝ, Tomáš, ZATLOUKALOVÁ, Libuše, JAHODÁŘ, Luděk, BOVICELLI, Paolo, SILVESTRI, Ilaria P., HRDINA, Radomír, SASO, Luciano. In vitro analysis of iron chelating activity of flavonoids. Journal of Inorganic Biochemistry. 2011, 105(5), 693-701
WALLACE, Taylor C. Anthocyanins in Cardiovascular Disease. Advance in Nutrition. 2011, 2(1), 1-7.
LEE, Jungmin, FINN, Chad E. Anthocyanins and other polyphenolics in American elderberry (Sambucus canadensis) and European elderberry (S. nigra) cultivars. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2007; 87(14), 2665-75.
MILBURY, Paul E., CAO, Guohua, PRIOR, Ronald L., BLUMBERG, Jeffrey. Bioavailablility of elderberry anthocyanins. Mechanisms of Ageing and Development. 2002, 123, 997-1006.
DUYMUS, Hale Gamze, GOGER, Fatih, BASER , Husnu Can. In vitro antioxidant properties and anthocyanin compositions of elderberry extracts. Food Chemistry. 2014, 155, 112-119.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK