Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symboly a symbolika v procesu formování regionu
Název práce v češtině: Symboly a symbolika v procesu formování regionu
Název v anglickém jazyce: Symbols and symbolism in the region formation process
Klíčová slova: nová regionální geografie – region – institucionalizace regionu – symbolický tvar regionu – regionální identita – regionální rozvoj – symbol – regionální symbol – grafické symboly – znak – logo – Liberecký kraj
Klíčová slova anglicky: new regional geography – region – institutionalization of region – symbolic shape of region – regional identity – regional development – symbol – regional symbol – graphical symbols – emblem – logo – the Liberec Region
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 13.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2014
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. František Križan, Ph.D.
  Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK