Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhodná pole faset
Název práce v češtině: Náhodná pole faset
Název v anglickém jazyce: Random fields of facets
Klíčová slova: Eukleidovský prostor, faseta, rozdělení pravděpodobnosti
Klíčová slova anglicky: Euclidean space, facet, probability distribution
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor nastuduje teoretické základy z literatury, jde o pravděpodobnostní modelování geometrických objektů. Práce má teoretický charakter, budou se vyšetřovat základní vlastnosti modelu, výsledky budou sepsány v TEXu. Vyžadují se znalosti z teorie míry.
Seznam odborné literatury
Schneider R., Weil W.: Stochastic and Integral Geometry, Springer, Heidelberg, 2008.
Zikmundová M.: Interacting spatial particle systems. Disertační práce, MFF UK, 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK