Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of nociceptive synaptic transmission modulation at the spinal cord level in different pain states
Název práce v češtině: Význam modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni za různých bolestivých stavů
Název v anglickém jazyce: The role of nociceptive synaptic transmission modulation at the spinal cord level in different pain states
Klíčová slova: Bolest, nocicepce, synaptický přenos, neuropatická bolest, paclitaxel, TRPV1, kapsaicin, TLR4, PI3K, Nav1.7, CB1, anandamid
Klíčová slova anglicky: Pain, nociception, synaptic transmission, neuropathic pain, paclitaxel, TRPV1, capsaicin, TLR4, PI3K, Nav1.7, CB1, anandamide
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2014
Datum zadání: 01.10.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Oponenti: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
  doc. RNDr. Viktorie Vlachová, CSc., DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude postavena na studiu modulace synaptického přenosu na míšní úrovni, zejména s ohledem na přenos nociceptivní signalizace za normálních a patologických podmínek, s využitím elektrofyziologického měření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will focus on electrophysiological examination of synaptic transmission modulation at spinal cord level, especially of nociceptive signalling under control and pathological conditions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK