Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí
Název práce v češtině: Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí
Název v anglickém jazyce: Neurosonological markers of cognitive decline progression in patients with dementia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (13-442)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2014
Datum zadání: 14.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 15:15
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK