Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanská participace v kontextu profesionalizovaných OOS z pohledu jejich představitelů
Název práce v češtině: Občanská participace v kontextu profesionalizovaných OOS z pohledu jejich představitelů
Název v anglickém jazyce: Civic participation within the context of professionalized CSOs in terms of their representatives
Klíčová slova: Občanská participace, profesionalizace, organizace občanské společnosti, elitismus
Klíčová slova anglicky: Civic participation, professionalization, civil society organization, elitism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2014
Datum zadání: 10.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK