Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku
Název práce v češtině: Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku
Název v anglickém jazyce: Rampant architecture in the Iron age central Italy
Klíčová slova: opevnění; architektura; doba železná; Itálie; Etrurie;
Klíčová slova anglicky: fortification; architecture; Iron Age; Italy; Etruria
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2014
Datum zadání: 05.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce budou opevnění doby železné ve střední Itálii, zejména Etrurii a oblastech s ní sousedících. Vytvoříte přehled nejvýznamnějších opevnění od počátku doby železné po dobu romanisace. Budete se věnovat v prvé řadě stavební technice, zdivu a architektuře hradby. Nashromážděný materiál uspořádáte z hlediska chronologického a teritoriálního. Ve zhodnocení zjištěných konstatních rysů či naopak sledovaných proměn vezměte v úvahu místní podmínky, praktické ohledy i možné kulturní vlivy.
Seznam odborné literatury
La città murata in Etruria. Atti del XXV Convegno di studi etruschi ed italici, Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi 2005. Pisa – Roma 2008.
Fontaine, P.: Cités et enceintes d’Ombrie antique. Institut historique Belge de Rome XXVII, Bruxelles – Roma 1990.
Fontaine, P.: Les fortifications secondaires de l’Etrurie: Aspects et problémes. - Revue archéologique 2010, 173-177.
Miller, M.: Befestigungsanlagen in Italien vom 8. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Hamburg 1998.
Lugli, G.: La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio. Roma 1957.
Säflund, G.: Le mura di Roma repubblicana. Saggio di archeologia. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. I. Roma 1932.
Quilici, L. – Quilici Gigli, S. eds.: Fortificazioni antiche in Italia, età repubblicana. Atlante tematico di topografia antica 9. Roma 2000.
Quilici, L.: Le fortificazioni ad aggere nel Lazio antico. Ocnus 2, 1994, 147-158.
Pulcinelli, L.: Etruria ellenistica: l’architettura militare e l’urbanistica. In: Proceedings of the International congress of Classical archaeology „Meetings between cultures in the Ancient Mediterranean“. Roma 2008. Bollettino d’archeologia on-line, Numero speciale.http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/articoli/4_PULCINELLI.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK